Τι είναι οι σύμβουλοι επιχειρήσεων;

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων είναι επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν σαν βασικό καθήκον την ανάλυση των τμημάτων και των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης για τον εντοπισμό των θετικών και αρνητικών σημείων του μοντέλου λειτουργίας της. Σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης μαθαίνουν περισσότερα δεδομένα για τον υφιστάμενο τρόπο διοίκησής της και καταλήγουν μαζί του σε ένα συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών ώστε να αντιμετωπίσουν καταρχήν τις ανεπιθύμητες καταστάσεις που εμποδίζουν την ανάπτυξή της και παράλληλα να ενδυναμώσουν τις δραστηριότητες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην αύξηση της κερδοφορίας της.

Υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα εργαλεία, τεστ αξιολόγησης και μέθοδοι αντιμετώπισης των καταστάσεων για να επιτευχθούν οι παραπάνω σκοποί. Όπως επίσης, υπάρχουν διαφορετικές σχολές, προσεγγίσεις και μεθοδολογίες συμβουλευτικής επιχειρήσεων, οι οποίες ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες και επιθυμίες των ιδιοκτητών. Για το λόγο αυτό, ο επιχειρηματίας προτού ξεκινήσει μια συνεργασία με ένα σύμβουλο επιχειρήσεων, θα πρέπει να κατανοήσει πλήρως, την προτεινόμενη υπηρεσία συμβουλευτικής καθοδήγησης ώστε να υπάρχει κοινή αποδοχή και συμφωνία για τα βήματα και τις δράσεις υλοποίησης, το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος και το βαθμό δέσμευσης και των δύο πλευρών.

Πέρα από την αντιμετώπιση καταστάσεων που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων βοηθούν τους ίδιους τους επιχειρηματίες να επικεντρωθούν καλύτερα όχι μόνο σε βραχυπρόθεσμους στόχους αλλά και σε μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς και στρατηγικές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξή της. Τους βοηθούν να αποκτήσουν ένα ξεκάθαρο μελλοντικό προσανατολισμό, αναζωπυρώνοντας τυχόν στόχους που εγκαταλείφθηκαν στο παρελθόν και δίνουν ξανά ζωή στο όραμα που είχαν όταν πρωτοξεκινούσαν.

Η συμβούλευση επιχειρήσεων αποτελεί μια διαδικασία που εξελίσσεται συνεχώς καθ όλη την διάρκειά της. Δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Ένας ικανός σύμβουλος επιχειρήσεων καθοδηγεί τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό της να αναπτύξουν νέους τρόπους συμπεριφοράς. Εκτός από την παροχή λύσεων, την μετάδοση εμπειρίας και πετυχημένων παραδειγμάτων από άλλες επιχειρήσεις, μαθαίνουν τον ιδιοκτήτη να βρίσκει άμεσα λύσεις δίχως να εγκλωβίζεται σε καθημερινές ανεπιθύμητες καταστάσεις. Τον βοηθούν να σχεδιάσει ένα νέο μοντέλο δράσης βελτιώνοντας ταυτόχρονα τυχόν κακές πρακτικές και μη βέλτιστες συμπεριφορές όχι μόνο του ίδιου αλλά και του προσωπικού τους.

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων δρουν και ως εκπαιδευτές. Συμβάλλουν στην ενίσχυση των ικανοτήτων τους και στην δημιουργία νέων και απαραίτητων δεξιοτήτων για το σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η γνώση σε τομείς γεμάτους προκλήσεις ιδιαίτερα την περίοδο αυτή όπως οι πωλήσεις, η βελτιστοποίηση της εταιρικής ιστοσελίδας, η προώθηση και οι νέες τεχνικές emarketing, οι στρατηγικές social media marketing κτλ. είναι αναμφίβολα ζωτικής σημασίας για κάθε επιχειρηματία σήμερα. Οι υπάλληλοι της επιχείρησης με την εφαρμογή των εξειδικευμένων συμβουλευτικών προγραμμάτων εργάζονται πιο αποτελεσματικά, αυξάνεται ο ενθουσιασμός τους, βελτιώνεται η συνεργατική κουλτούρα και ενδυναμώνεται η ενεργητικότητά τους. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό με άμεσα και ορατά αποτελέσματα στο καθένα τους ξεχωριστά και τελικά στην συνολική απόδοση της επιχείρησης.

Ένας ικανός σύμβουλος επιχειρήσεων θα βοηθήσει καθοριστικά να βρεθούν λύσεις στις διαφωνίες σχετικά με τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων του προσωπικού, στις δυσκολίες που προκαλούνται από την έλλειψη διοικητικού συντονισμού καθώς επίσης και από την αναβολή εφαρμογής ζωτικών προγραμμάτων λόγω ανυπαρξίας συγκεκριμένων προτεραιοτήτων.

Ένας καλός σύμβουλος επιχειρήσεων θα ακούσει με προσοχή αυτά που έχει να του πει ο ιδιοκτήτης, θα κάνει τις σωστές ερωτήσεις ώστε να συλλέξει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα του επιτρέψουν να κάνει την ακριβή διάγνωση της κατάστασης. Θα τον εκπαιδεύσει να εντοπίζει την σωστή πηγή ενός προβλήματος και την πραγματική αιτία μιας κατάστασης ώστε να μπορεί στην συνέχεια να την αντιμετωπίσει με επιτυχία.