Πόσες φορές την ημέρα να ποστάρω στο Facebook?

Σύμφωνα με το αλγόριθμο αξιολόγησης του Facebook ( Edgerank algorithm) ο οποίος αξιολογεί τα νέα που ανεβαίνουν στον τοίχο του profile μας ή Facebook Fanpage υπάρχουν 3 κριτήρια αξιολόγησης που ‘αποφασίζουν’ ποια νέα θα εμφανιστούν στο Newsfeed του Facebook.

Συγκεκριμένα το Facebook λαμβάνει υπ“ όψιν α. πόσοι ‘φίλοι’ σου σχολιάζουν-μοιράζονται το περιεχόμενο σου, β. πόσο συχνά το κάνουν και γ. πότε συχνά ανεβαίνει το περιεχομενο σου.

Έτσι μπορούμε να πούμε ότι αν αλλάζουμε το status μας 3-5 φορές την ημέρα και ικανοποιούνται οι προδιαγραφές που θέτει ο αλγόριθμο αξιολόγησης του Facebook, τότε να νέα μας θα γίνονται ορατά από τους φίλους μας στο Facebook Newsfeed.