Η μεταφορά σε HTTPS δημιουργεί μια μοναδική ευκαιρία για βελτιώσεις στο SEO της σελίδας σας.

Οι τεχνικοί SEO γνωρίζουν ότι κάνοντας τη μετάβαση σε HTTPS οι ιστοσελίδες αποφεύγουν να εμφανίζονται σαν «μη ασφαλής» στην έκδοση 62 του Chrome.

Κάνοντας τη μετάβαση σε HTTPS είναι ένα πολύ καλό βήμα για διάφορους λόγους, αλλά υπάρχει κρυμμένη και μία ευκαιρία για βελτίωση του SEO, που αν την εκμεταλλευτεί κανείς σωστά μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις του site στο SEO αλλά και στα οργανικά αποτελέσματα της Google (κατάταξη).

Ποια είναι αυτή η ευκαιρία; Με τη μετάβαση σε HTTPS ενθαρρύνεται το Googlebot (εργαλείο της Google) να ανιχνεύσει ξανά τα url του site σας μιας και δεν μπορεί κάποιος να ζητήσει από το Googlebot να ανιχνεύσει το site κατά το δοκούν μετά από αλλαγές που μπορεί να έχει κάνει.

Όμως όταν ανιχνεύσει μια αλλαγή σε ένα site από HTTP σε HTTPS, αυξάνει το ρυθμό που ανιχνεύει τα url site και προσπαθεί να συμπεριλάβει όσα περισσότερα μπορεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και εκεί βρίσκεται η ευκαιρία για βελτίωση του SEO.

Πριν κάνετε τη μετάβαση σε HTTPS προτείνονται οι παρακάτω κινήσεις:

  1. Κάντε ένα έλεγχο SEO το γρηγορότερο δυνατό ( ο οποίος μπορεί να χρειαστεί μερικές μέρες έως ότου ολοκληρωθεί)
  2. Να έχετε βρει τα κατάλληλα άτομα τα οποία θα εφαρμόσουν τις βελτιώσεις που προτείνει ο έλεγχος SEO χωρίς καθυστέρηση.
  3. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος SEO και έχουν εφαρμοστεί οι απαραίτητες αλλαγές τότε μόνο κάντε τη μετάβαση σε HTTPS

Όταν αποκτήσετε το πιστοποιητικό για HTTPS το Googlebot θα προβεί ξανά σε ανίχνευση των url του site σας, το οποίο και θα βρει με βελτιωμένους δείκτες SEO κάτι που θα έχει θετικές επιπτώσεις και στις κατατάξεις των οργανικών αποτελεσμάτων.

 

by Νίκος Νέστωρας SEO Technician


 

Πηγή: Search Engine Land