Γιατί πρέπει η ιστοσελίδα σας να είναι προσβάσιμη από τα κινητά τηλέφωνα?

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για την αυξημένη χρήση των κινητών και την ευκαιρία που παρουσιάζεται ώστε να αυξηθούν τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των εταιρειών και των πελατών, υφισταμένων και δυνητικών.

Το παρακάτω βίντεο εξηγεί το γιατί θα πρέπει όλες οι ιστοσελίδες να έχουν και μια Mobile έκδοση.