Γιατί να χρησιμοποιήσω τα Social Media?

Γιατί να χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση τα Social Media? Το παρακάτω video δίνει κάποιες πολύ πειστικές απαντήσεις.