Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης πελατών (CRM) e-steps

Χαρακτηριστικά συστήματος CRM

 • Πρόσβαση από οποιονδήποτε browser (Chrome, Firefox, Safari κλπ.).
 • Responsive design για προσαρμογή σε κινητές συσκευές.
 • Δυνατότητα πρόσβασης με username & password ανα χρήστη.

Projects

 • Δημιουργία projects με συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων του έργου.
 • Δυνατότητα συσχετισμού project με πελάτη. Κάθε πελάτης μπορεί να συσχετιστεί με παραπάνω από 1 project.
 • Δυνατότητα upload της οικονομικής προσφοράς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου στο project.
 • Δυνατότητα δήλωσης της οικονομικής αξίας του project.
 • Δυνατότητα σήμανσης της κατάστασης του project (in progress/completed).

Πελάτες

 • Δημιουργία καρτέλας στοιχείων πελάτη.
 • Δυνατότητα προβολής συνολικού τζίρου πελάτη, με επιλογή χρονικού διαστήματος.

Ημερολόγιο

 • Δυνατότητα εισαγωγής των εργασιών του project σε ημερολόγιο (ημέρα & ώρα) από το χρήστη.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες της e-steps

  E-mail: info@esteps.gr

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 211 7152 756