Core Web Vitals και Google SEO 2021

Η εμπειρία του χρήστη σε πρώτο πλάνο!

Μια επιτυχημένη ιστοσελίδα θα πρέπει να ικανοποιεί τον επισκέπτη και να του δημιουργεί την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Προγραμματιστές, διαχειριστές σελίδων ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων θα πρέπει να δώσουν έμφαση στα web vitals αναδεικνύοντας τα τμήματα των ιστοσελίδων που χρήζουν βελτίωσης.

Τι εννοούμε με τον όρο Web Vitals;

Ξεκίνησε από την Google με σκοπό να αναδείξει τους δείκτες ποιότητας που έχουν μεγάλη σημασία για την εμπειρία των users. Μέσα από διάφορα εργαλεία η Google προσφέρει τόσο σε αρχάριους όσο και σε επαγγελματίες χρήσιμα στατιστικά στοιχεία και μετρήσεις που αντανακλούν τη συμπεριφορά των χρηστών. Τελευταία προσπαθεί να εστιάσει στους κατόχους ιστοσελίδων και να τους βοηθήσει με ειδικά tools να κατανοήσουν τι πρέπει να αλλάξουν και προς τα που πρέπει να κινηθούν.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η Εμπειρία του Χρήστη

Όλες σχεδόν οι έρευνες καταλήγουν σε ένα κοινό συμπέρασμα. Αυτό που κάνει τους χρήστες να επιλέξουν μια ιστοσελίδα είναι η εμπειρία που τους προσφέρει. Μερικές από τις παραμέτρους που προσφέρουν βέλτιστη εμπειρία είναι η ταχύτητα φόρτωσης, η καλά δομημένη πληροφορία, το σύγχρονο layout και φυσικά η προσαρμοστικότητα σε όλες τις οθόνες (pc, smartphone, tablet κλπ.). Οι παράμετροι αυτοί συμβάλλουν καθοριστικά και στις κατατάξεις μιας ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης.

Google SEO 2021

Τα Core Web Vitals, όπως ανακοίνωσε η ίδια η Google, θα αποτελούν σημαντικό παράγοντα για το αν ένα site θα καταταχθεί ψηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης, αφού θα αποτελούν Ranking Factor για τις οργανικές κατατάξεις.

Google Core Web Vitals:

Τα Google Core Web Vitals εφαρμόζονται σε όλες τις ιστοσελίδες και είναι υποσύνολο των Web Vitals. Ουσιαστικά πρόκειται για δείκτες που μετρούν την απόδοση των σελίδων, με βάση την εμπειρία του χρήστη. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν από τους ιδιοκτήτες των sites και θα παρέχονται από την Google μέσα από τα διαφορετικά εργαλεία της.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι συγκεντρωμένα στο Google Search Console. Για να δείτε τα αποτελέσματα για ένα URL, έστω την Αρχική σελίδα, δεν έχετε παρά να χρησιμοποιήσετε το Google Pagespeed Insights.

Γιατί πρέπει να τα λάβετε υπόψη;

Έχουμε στο παρελθόν διεξοδικά αναλύσει τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει μια ιστοσελίδα που αργεί να φορτώσει. Το βασικότερο είναι η αύξηση του bounce rate. Ειδικότερα:

  • Η αύξηση του χρόνου φόρτωσης κατά 1-3 δευτερόλεπτα οδηγεί σε 32% αύξηση του bounce rate
  • Η αύξηση του χρόνου φόρτωσης κατά 1-6 δευτερόλεπτα οδηγεί σε 103% αύξηση του bounce rate

Τι μας δείχνει η αναφορά Core Web Vitals στο Search Console;

Αν και είναι στοιχεία που διαρκώς εξελίσσονται, τα βασικά στατιστικά που θα μας δώσει για το 2020 είναι οι ακόλουθες τρεις μετρήσεις:
1. LCP (largest contentful paint)
Είναι ο χρόνος που χρειάζεται μέχρι να φορτώσει και το πιο «βαρύ» στοιχείο του site από την ώρα που ο χρήστης κλικάρει για να μπει στη διεύθυνση της ιστοσελίδας
2.FID (first input delay)
Είναι ο χρόνος που απαιτείται από τη στιγμή που ο χρήστης εντοπίσει τη σελίδα μέχρι τη στιγμή που θα ανταποκριθεί ο Browser για να τον οδηγήσει σε αυτή
3. CLS* (cumulative layout shift)
Είναι ο χρόνος που χρειάζεται μια ιστοσελίδα για να φορτώσει πλήρως. Μετριέται από 0 εως 1, όπου 0=καθόλου μετακίνηση και 1=μέγιστη μετακίνηση

Στην αναφορά δεν εμφανίζονται urls που δεν συγκεντρώνουν ικανοποιητικό αριθμό δεδομένων. Αν παρόλα αυτά ένα Url έχει οριακή ποσότητα δεδομένων προσμετράται ως η χειρότερη απόδοση

Πώς θα διαβάσετε καλύτερα τα παραπάνω δεδομένα

-Στην αναφορά θα διακρίνεται τα urls που έχουν «κακή απόδοση», εκείνα που «χρήζουν βελτίωσης» και τα «καλά» Urls όπως προκύπτουν από το ιστορικό χρήσης.

-Επιλέγοντας το πεδίο «Ανοίξτε την αναφορά» θα δείτε μια περίληψη της απόδοσης τόσο για κινητά όσο και για desktop.

Επιλέγοντας μια γραμμή του πίνακα μπορείτε  να δείτε λεπτομέρειες για τις ομάδες URL που έχουν επηρεαστεί από το ζήτημα που εξετάζετε

-Επιλέγοντας ένα Url στον πίνακα παραδειγμάτων μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το εν λόγω URL αλλά και για παρόμοια με αυτό.

Από ποια εργαλεία προκύπτουν τα Core Web Vitals;
Η εξαγωγή των παραπάνω δεδομένων στηρίζεται στο  Chrome User Experience Report το οποίο συλλέγει δεδομένα από πραγματικούς χρήστες. Αυτό διευκολύνει τους διαχειριστές μιας ιστοσελίδας να αποτιμήσουν γρήγορα την απόδοσή της χωρίς να δημιουργούν χειροκίνητες αναφορές. Παράλληλα ενδυναμώνει εργαλεία όπως τα Pagespeed Insights και Search Console.

Βελτιώσεις και προσθήκες αναμένονται σύντομα τόσο για τα Web Vitals όσο και για τα Core Web Vitals. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τη χρήση τους βοηθούν τους προγραμματιστές να μετρήσουν την εμπειρία των επισκεπτών και να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις.