Αγγελία Πωλητή eSteps-Little Giant

Η εταιρεία ‘eSteps’  ιδρύθηκε το 2010 και έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς του Digital Marketing, με την ποιότητα, την τεχνογνωσία και τη συνέπεια της.

Ψάχνουμε άτομο ικανό στις Πωλήσεις με έδρα την Αττική

Περιγραφή θέσης εργασίας

Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν την παρουσίαση των υπηρεσιών μας σε δυνητικούς πελάτες.

Για να είστε επιτυχής σε αυτό το ρόλο, θα πρέπει να έχετε άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και να είστε ιδιαίτερα διατεθειμένοι να εκπληρώσετε τους στόχους πωλήσεων.

Εν κατακλείδι, θα μας βοηθήσετε να αναπτύξουμε την πελατειακή μας βάση.

Ένας εξαιρετικός πωλητής πρέπει να είναι ενεργητικός και εκδηλωτικός και να έχει άριστες δεξιότητες στις διαπροσωπικές σχέσεις. Ο ιδανικός υποψήφιος θα μπορεί να αποκτήσει σε βάθος γνώση των υπηρεσιών της εταιρείας και να μεταδώσει αυτή την γνώση στους δυνητικούς πελάτες με πολύ ενθουσιασμό. Σκοπός είναι να αυξηθούν οι πωλήσεις προκειμένου να προωθηθεί βιώσιμη ανάπτυξη.

Αρμοδιότητες

 • Παρουσίαση των υπηρεσιών μας σε υποψήφιους πελάτες.
 • Προσδιορισμός αναγκών των υποψήφιων πελατών και υπόδειξη λύσεων υπηρεσιών.
 • Απαντήσεις σε ερωτήσεις υποψήφιων πελατών σχετικά με τις λειτουργίες, τις τιμές και τις πρόσθετες υπηρεσίες.
 • Cross-sell υπηρεσιών, ανάλογα με την περίπτωση του δυνητικού πελάτη
 • Αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα των πωλήσεων σε περιφερειακό επίπεδο (εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια).

Απαιτήσεις

 • Εργασιακή εμπειρία ως Πωλητής
 • Εξοικείωση με τον κλάδο του Digital Marketing θα είναι πλεονέκτημα
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις
 • Ανθεκτικότητα με αποδεδειγμένο ιστορικό πωλήσεων
 • Επαγγελματισμός και εκδηλωτική προσωπικότητα
 • Κάτοχος κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ

Από την πλευρά μας παρέχουμε:

 • Μόνιμη και σταθερή συνεργασία που βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση
 • Διαρκής ενημέρωση για τα προϊόντα που θα διαχειρίζεται
 • Εκπαίδευση στις πιο σύγχρονες και αποδοτικές τεχνικές Πωλήσεων
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο
 • Πολύ καλές αποδοχές που αποτελούνται από σταθερό μηνιαίο μισθό + bonus